Korte Clubgeschiedenis

 

De eerste vergadering van Rotary Club Zaventem vond plaats op 24 juni 1965 en de club werd officieel erkend op 3 januari 1966. Rotary Club Zaventem werd opgericht met de hulp van Rotary Club Vilvoorde, haar peterclub. Zo stond, 20 jaar later, Rotary Club Zaventem aan de wieg van Rotary Club Wezembeek-Kraainem.

SOCIALE PROJECTEN

  • Join2Bike, een beweegproject van het revalidatiecentrum van het UZ Leuven
  • Via de Commissie Internationale Actie, steun aan bv een districtziekenhuis in Rwanda en het Domestic Workers project van Zuster Jeanne in India
  • Ondersteuning van acties van Ziekenhuis zonder Grenzen
  • Cocon vzw: crisishulp voor kinderen in problematische gezinssituatie
  • Avonturenkamp Steenokkerzeel vzw: steun aan jeugdwerking van Zaventem en omliggende gemeenten:
  • De Zoekmand: steun aan kansarmen en minderbedeelden
  • IMSO: huur van appartement met verblijf aan zee voor MS patiënten van het Nationaal MS Centrum te Melsbroek
  • NVSG vzw: steun aan personen met een mentale of motorische beperking
  • Studiebeurzen aan talentvolle jongeren
  • Steun aan actie "Stop Parkinson"

 

CULTURELE PROJECTEN

Cultuurfonds HLL (herdenking Helmut, Léon en Luc) is opgericht door Rotary Club Zaventem om de jeugdwerking en cultuur in Zaventem te bevorderen (via de kunstacademie).
Rotary Club Zaventem ijvert om een bijdrage te leveren aan de culturele activiteiten in haar omgeving. Hiermee onderstreept Rotary Club Zaventem de band met de inwoners van Zaventem en omstreken met als doel een breed publiek in contact te brengen met uiteenlopende uitingen van kunst en cultuur.

Financiële ondersteuning door Rotary Club Zaventem bestemd voor het organiseren van evenementen binnen het territorium van Zaventem ten voordele van jonge musici en andere artiesten. De ondersteuning kan ook het karakter hebben van een prijs als aanmoediging voor de winnaars van een wedstrijd uitgeschreven door of met medewerking van Rotary Club Zaventem.